NUM. 11:25-30 (5/6/22)   #  Voordat ons vanoggend uit die Bybel gaan saam lees, wil ek graag eers so ’n Kaapse draai maak en daarmee so ’n bietjie agtergrond gee oor die paar verse wat ons gaan lees. En hierdie Kaapse draai het dan te doen met Israel se reis deur die woestyn. Ons weet […]

 Ef. 1:15-23 (26/5/22) #  Ons vier dan vandag die hemelvaart van Jesus. Voor die oë van sy dissipels is Jesus skielik van hulle weggeneem en het Hy opgevaar na die hemel. 1:9 sê: “Jesus is opgeneem, terwyl hulle dit sien, en ’n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie.” En […]

Wat is ware rykdom? https://www.youtube.com/watch?v=TerO193Mj5o Verwelkoming: Wie is U, Here – so vra Paulus op die Damaskus pad? Ons bely Hom. Hy is sagmoedige en nederig van hart – juk is sag en las is lig – ons sal rus kry vir ons gemoed. Hy vra baie, maar dit is sodat ons vry kan wees; […]

HAND. 9:1-19 (1/5/22)   #  ’n Bekende Franse filosoof en skrywer van die vorige eeu, Albert Camus, moes op ’n keer ’n voordrag lewer voor ’n groep Rooms-Katolieke priesters. Maar Camus was nie net bekend as ’n filosoof en ’n skrywer nie. Hy was ook bekend as ’n ateïs – as iemand wat nie in […]

Ekstra-Myl liefde https://youtu.be/UX9vFdQvUW8 Verwelkoming: Waar voel jy veilig, welkom, bevestig – mag hierdie vir jou so plek wees en mag jy ander help om ook so te voel! Ons tree namens ons Vader op wat geen onderskeid tussen mense maak nie – mag ons ook so wees! Votum/seëngroet: (Our hidden life in God): Daardie tyd […]

Die Brood wat lewe gee… https://youtu.be/Qzkw3UYeSeU   Verwelkoming: Toe Jesus sterf, het die voorhangsel van die tempel geskeur – die allerheiligste was oop… sodat ons kan weet – vandag is sy hart, sy arms, sy teenwoordigheid vir ons oop en ons kan met vrymoedigheid kom, met al die stukkende dele van ons lewe en van […]

Bevry om werklik lief te hê https://youtu.be/AtalUktc6K4 Verwelkoming: Palmsondag en inleiding van die Groot Lydensweek – kyk op ons Facebook vir ’n gesinsriglyn vir die hele week.  Jy kan ook van Maandag tot Donderdag elke aand om 17:30 – 19:00 kom bid by die gebedstasies… Kers aansteek: Lied 411:1-2 Votum/seëngroet: Jesus se intog: so ’n […]

JOH. 12:1-8 (3/4/22) #  Ons word van kleins af geleer dat ons met sekere dinge nie mag mors nie. Ons ouers prent dit oor en oor by ons in. En dit begin seker, wanneer ons nog heel klein is, by dinge soos water en elektrisiteit. Draai die kraan toe, hoor ons, ’n mens mors nie […]

LUK. 13:1-9 (20/3/22)   # Daar gebeur elke dag allerhande slegte dinge in ons wêreld. En soms is dit sommer groot rampe wat plaasvind. Dink maar aan ’n groot busongeluk, of ’n vliegtuig wat neerstort, of groot oorstromings of aardbewings, of ’n oorlogsituasie, soos op die oomblik daar in die Oekraïne. En baie mense kan […]

Preek – 13 Maart 2022: Vry van woede en minagting https://www.youtube.com/watch?v=CD49Vnadw0Y Verwelkoming: Welkom by ons erediens.  Dit is baie lekker om saam met almal hier te wees. Veral ook ons Kinders. Votum: Dink daaroor na dat die Here hier is.  Dat Hy by ons is.  Seëngroet: Liewe vriende die Here groet ons vandag as Hy […]

css.php