Kategese

Juniors Gr. 1-6

Ons juniors kom saam met hulle ouers (of groepleiers) na die kerk vir die aanvang van die oggenddiens om 09:00. Op 'n gegewe tydstip gaan hulle na die groot sentrum waar hulle saam sing en 'n boodskap ontvang. Die Gr1-3's bly in die groot sentrum en die Gr4-6'e gaan vir hulle geselsgroepies na Noord-Eind se klubhuis. Dit mag gebeur dat die Gr4-6'e 'n maksimum van 10 minute na die erediens klaarmaak. Ouers kan gerus 'n koppie tee drink terwyl hulle wag!

Seniors Gr. 7-11

Ons geïntegreerde tienerprogram staan bekend as Revolusie. Dit duur van 18:00-20:00 waarvan die laaste halfuur vrywillige kuiertyd is. Ouers kan dus verwag dat hulle kinders van 19:30 af sal begin klaarmaak. Ons kom almal eers in die kerk bymekaar voordat ons in die verskillende graadgroepe verdeel. Een maal per kwartaal kom die jongmense ook by hulle volwasse groepleiers se huise bymekaar.

Belydenisaflegging

Belydenisaflegging vir ons Gr 11’s vind in dieselfde jaar as hulle finalejaar kategese plaas (begin November; sien asb die kerkprogram vir die datum). 
 
Die groepleiers van ons finale-jaars sal betyds aan hulle kommunikeer wat van hulle verwag word om te kwalifiseer vir hierdie geleentheid en wat die betrokke sperdatums is.  In kort kom die op die volgende neer:
 
  • Jy sal jou geloofstorie moet skryf volgens ‘n gegewe riglyn en moet inhandig.
  • Ons as groep gaan altyd middel Oktober op ‘n mini “pelgrimstog”.
  • Indien dit nie vir jou moontlik is om saam te gaan nie, sal jou groepleier jou nooi vir ‘n persoonlike gesprek voor die datum van belydenisaflegging.
Die belydenisafleggings-geleentheid word as ‘n spesiale aanddiens ingerig wat om 18:00 begin. Daar word egter van al ons voornemende belydende lidmate verwag om reeds 17:00 daar te wees vir die deurgee van die reëlings.
 
Dit is egter belangrik om te sê dat hierdie nie die enigste geleentheid is om belydenis af te lê nie.  Spesiale reëlings kan getref word.
 
Indien jy nie deel is of was van ons kategese nie en wel ‘n belydende lidmaat van ons gemeente (en die NGK) wil word, kontak asb een van die leraars.
css.php