Paarlberg gemeente

Leef die Goeie Nuus! - 2 Kor 5:14 "Die liefde van Christus dring ons..."

Ons Roeping

Ons glo die Here wil by Paarlberg gemeente ‘n ruimte skep waar mense met vrymoedigheid kan nader kom om Hom te ontmoet, beter te leer ken en gevorm te word as sy volgelinge. Ons besef om getroue dissipels of navolgers van Jesus Christus te wees, vra waagmoed. Ons wil graag getrou wees aan hierdie roeping.

Bedieninge

Ons is ‘n diverse gemeente met bedieninge waar almal se gawes ‘n rol speel. 

Erediens


11 Oktober 2020 - Koninkrykstyd
"Ons kan nie wag nie" - Eks 32:1-14
Ds Bernard Malherbe

Erediens met doop om 09:00

Ook beskikbaar op 88 FM en as livestream

Kontak Ons