Bedieninge

Omgeegroepe

Goeie verhoudings is veral die plek waar liefde groei en uitgeleef word. Daar is ‘n aantal omgeegroepe in ons gemeente wat op ‘n gereelde basis om die Bybel bymekaarkom. Ons deel mekaar se liefde, omgee en geloof en leer leef saam met mekaar as kinders van die Here Jesus.

Kontak: Ds Schalk Kotzé
021 871 1651
schalk.kotze@paarlbergkerk.co.za

Musiekbediening

Ons glo dat mense verander word in die teenwoordigheid van God. Daarom is musiek vir ons as 'n gemeente 'n baie belangrike instrument.

By ons gewone oggenddienste, maak ons van 'n volledige orkes ("band") saam met die orrel gebruik. Vir hierdie diens is daar 'n beplanningsgeleentheid, Woensdae-aande om 17:30, waar die volledige verloop van Sondag se diens uiteengesit word. 'n Volledige rooster word ook kwartaalliks opgestel sodat almal vroegtydig weet wanneer hulle aan die beurt kom. Ons het ook n jeug"band" wat soms by Revolusie (die gemeente se jeugbeweging) speel en partykeer ook tydens die oggenddiens.

Ons kan altyd doen met nog instrumentaliste, sangers, rekenaar- en klankmense. Kom deel jou gawes!

Kontak: Ds Bernard Malherbe
021 872 4575
bernard.malherbe@paarlbergkerk.co.za

BOP: Bediening aan Ouer Persone

Al is ons ouer persone net so deel van die gemeente soos enige ander lidmaat, is hulle vir ons spesiaal. Deur die jaar is daar spesiale geleenthede vir hulle soos ‘n toer, vrugtefees, ‘n braai en ‘n erediens vir hulle spesiaal.

Kontak: Ds Hugo Biermann
021 872 5776
hugo.biermann@paarlbergkerk.co.za

Kategese

Deur die kwartaal het ons gedurende eredienstyd Kleinkerk vir ons juniors en kleuters afsonderlik. Hulle vergader ook afsonderlik in groepe om te leer en te deel en te bid. Sondagaande kom die seniors bymekaar tydens Revolusie. Daar loof en aanbid ons die Here en kom daarna ook in groepe saam om die Woord. Deur die jaar word daar ook jeugfeeste, kampe, uitstappies en uitreike vir ons jeug gereël.

Kontak: Ds Bernard
021 872 4575
bernard.malherbe@paarlbergkerk.co.za

Uitreike

Ons kan die Here se liefde nie net vir onsself hou nie. Daarom is die gemeente betrokke by verskeie uitreikaksies om sy liefde in Woord en brood te bring.

Kontak: Ds Hugo Biermann
021 872 5776
hugo.biermann@paarlbergkerk.co.za

Eredienste

Ons het dwarsdeur die jaar eredienste soggens om 9 vm. Tydens ‘n gewone erediens aanbid en prys ons die Here, leer uit die Woord, bid saam en bedien ook die sakramente van die doop en die nagmaal. Omdat almal se musiekstyl en smaak nie dieselfde is nie, maak ons ruimte vir almal deur om die beurt begelei te word deur ‘n orkes en ook ‘n orrel. Soms vier ons fees (elke kwartaal). Dan word die erediens op ‘n spesiale manier ingerig wat pas by die tyd van die jaar.

Kontak: Kerkkantoor
021 872 8072
skriba@paarlbergkerk.co.za

Gawe-bedieninge

Ons ervaring is dat mense groei in hulle liefde vir die Here deur veral hul gawes te gebruik om diensbaar te wees. Ons maak gebruik van mense se gawes by die Simboliekbediening, Erediensbediening (klank, musiek, inrigting van die eredienste) en Gebedsbediening. Ook as leiers op die kerkraad, blokke en ander bedieninge.

Kontak: Ds Schalk Kotzé
021 871 1651
schalk.kotze@paarlbergkerk.co.za

css.php