Jesus maak ons heel - Vergifnis

Jesus maak ons heel

Episode 6 (laaste een)

Baie welkom by die laaste aanbieding van Paarlberg Gemeente se reeks: “Jesus maak ons heel”. As jy wil kyk na vorige episodes of meegaande stof, gaan gerus na ons webwerf op paarlbergkerk.co.za/nuus.

Ons almal smag na innerlike vrede – bewustelik of onbewustelik. Of in Paulus se woorde: “die vrede wat alle verstand te bowe gaan”. En die voorvereiste is om jou ware self te wees. Ons het reeds na baie sake gekyk wat maak dat ek ‘n nie-egte, vals, self leef, wat weer op sy beurt verhoed dat ek sy vrede beleef en die mens word wat ek bedoel is om te wees.

Hierdie keer kyk ons na die rol wat vergifnis speel om my ware self te ontdek en te leef. Stop eers gou die video en lees die paar verse van die Ons Vader uit Mat 6:9-14.

Sonder vergifnis kan ons nie groei in die ontdekking van ons ware self nie. Wat dit soms moeilik maak, is dat ons soms dink dat dit ek en die ander persoon of persone is. En dit maak jou moedeloos woedend. Maar dis nie so nie. God (omdat Hy liefde is) staan langs jou en is net so woedend oor wat gebeur het. Dit is al ‘n groot insig en hulp maar dit maak nie dat jou woede en onvrede net verdwyn nie. Dit bly ‘n proses en dit neem altyd tyd. Daarom: Wees ook oor die saak geduldig met jouself en met God. Dis ‘n reis oor die see van heling.

Hoe verloop die proses? Gys van Schoor verwys na ‘n boek wat daarop wys dat vergifnis ook die 5 fases behels van sterwensbegeleiding wat aangedui is deur die sielkundige, Elizabeth Kubler-Ross. Kom ons kyk na die 5 fases:

1. Ontkenning.

Jy wil dit wat met jou gebeur het, so gou as moontlik vergeet asof dit nooit gebeur het nie. Maar ons almal weet dat dit miskien vir ‘n rukkie of rukkies kan help maar nooit die seer nooit heeltemal wegneem nie.

2. Woede.

Jy blameer die ander een of ander mense of selfs God vir dit met jou gebeur het. Dis hulle skuld dat ek nou voel soos ek voel en deur dit moet gaan. Natuurlik kan dit vir jou voel of dit help, maar dn net vir ‘n rukkie want die oorsaak is nog steeds daar en dit sal net ‘n bose sirkel word.

3. Onderhandeling

Hier besef jy dat jy moet vergewe maar op jou voorwaardes. Ek sal hom/haar vergewe as sy/hy…. Ook dit kan ‘n rukkie help, veral as die ander een dit weet en dit probeer doen. Maar wat as die ander een dit 2

nie eers ooit sal weet nie en al doen die ander een dit, maak dit die daad nooit ooit ongedaan nie en kom dit weer terug met woede gelaai.

4. Depressie

Dis tye wat dit net te veel word vir jou en jy begin dink dat dit jy is wat dit nie kan hanteer nie. Jy begin die vinger na binne wys en laai net nog skuld op jou reeds oorlaaide gemoed omdat dit ook nie vir jou vrede gee nie.

5. Aanvaarding

Dan, en dit is waarna ons strewe, kom daar ‘n tyd wat ek aanvaar dat dit met my gebeur het en baie seergemaak het. Maar ek begin dit regkry om op te hou om terug te kyk en al hoe meer vorentoe te kyk na nuwe lewensmoontlikhede. Ek sien en ervaar God se genesende hand in my lewe en begin groei in my ware self. Ek kry dit selfs reg om die mens of mense wat my verniel het, te seën.

As ons oor die fases dink, ook in my eie lewe, is 2 sake van kardinale belang:

1. Om te aanvaar dat God my in Christus onvoorwaardelik liefhet – maak nie saak in watter fase ek op die oomblik is nie.

2. Dat ek die vrymoedigheid sal ontwikkel om eerlik met God te praat oor my gevoelens en emosies.

Om nie te vergewe nie, is ‘n tronk waarin ek myself vasmessel sodat ek nie kan leef uit wie ek is, die ware self, nie. Onthou dit altyd: Jesus het gekom om gevangenes te bevry, ook van emosionele tronke en heling te bring. Ons kan leef vanuit sy onvoorwaardelike liefde, maar eintlik ook net daaruit.

Ek sluit graag af met ‘n aanhaling van die bekende Henry Nouwen met die opskrif: Healing our memories.

Forgiving does not mean forgetting. When we forgive a person, the memory of the wound might stay with us for a long time, even throughout our lives. Sometimes we carry the memory in our bodies as a visible sign. But forgiveness changes the way we remember. It converts the curse into a blessing. When we forgive our parents for their divorce, our children for their lack of attention, our friends for their unfaithfulness in crisis, our doctors for their ill advice, we no longer have to experience ourselves as the victims of events we had no control over.

Forgiveness allows us to claim our own power and not let these events destroy us; it enables them to become events that deepen the wisdom of our hearts. Forgiveness indeed heals memories. 3

In die geskrewe stuk is daar vrae wat jy op jou eie of saam met iemand of in ‘n groep kan bespreek.

Mag die Here ons help om deur Sy krag en genade al hoe meer ons ware self te ontdek en so te groei na die mens wie Hy jou en my bedoel het om te wees in Sy Koninkryk. Vrede vir jou!

As jy alleen of saam met iemand verder oor die saak wil dink en dalk gesels, kan die volgende dalk help:

1. Is daar iets wat iemand jou in die verlede (kort of lank) aangedoen het wat jou baie seergemaak het en wat nog soms voor jou kom staan?

2. Sê dit vir jouself of jou maat hardop in min of meer die volgende woorde: “Ek kan nie vergeet dat ………….. (naam) op …………… (tyd) vir my …………………………………………………. (gebeurtenis).” Dit laat my dikwels ……………. (noem emosies) voel.

3. In watter fase(s) (soos hierbo genoem) dink jy is jy op die oomblik oor die gebeurtenis?

4. Onthou dat wat met jou gebeur het, nie bepaal wie jy is nie, maar wat Jesus oor jou sê en Hy het jou onvoorwaardelik lief.

5. Bid nou en vra dat die Gees van Jesus jou seer sal heelmaak en jou sal help om weer jou ware self in die Here te wees en te kan vergewe en self te kan seën.