Jesus maak ons heel 5 - Die Roetekaart

Die Roetekaart

Ek weet dit is al ’n bietjie van ’n cliche om iets as ’n reis te beskryf, maar as dit by ons geestelike groei kom, bly dit ’n gepaste beeld.

Want ons geestelike groei is nie so ’n grafiek met ’n reguit lyn wat geleidelik opwaarts gaan nie.

Dit is meer soos ’n reis, met verskillende ontdekkinge, afdraaipaadjies en struikelblokke – maar saam met die Here – met hierdie sekere wete dat ons tog op pad is iewers heen, na ons ware tuiste in Hom, by Hom.

In hierdie venster op ons geestelik reis, het ons gekies om spesifiek stil te staan by ons innerlike heelheid – juis omdat dit so dikwels afgeskeep word – en eintlik is dit so ’n belangrike deel van ons verlossing – van die nuwe lewe in Christus.

En soos alle aspekte van ons geestelike lewe, ons geestelike reis, neem dit tyd. Soos wat ons bewus gemaak word van die dinamika hier binne in ons, groei ons insig – verstaan ons beter soos wat ons weer by sekere temas stilstaan.

Daar moet egter ook ’n doelbewus/fokus by ons wees – want die versoeking sal altyd maar weer daar wees om terug te val in ons ou patrone.

So kom ons herbesoek net weer die riglyne wat ons aan die begin gegee het:

Tyd met die Here, stil word, wag op sy leiding, refleksie en journalling is belangrik

– Kry ’n reisgenoot – iemand met wie jy oor jou eie ontdekkings, worstelinge en vrae kan gesels.

– Oorweeg terapie as jy agter kom jou wonde is dieper as wat jy gedink het – dit help en vergeet van die stigma.

Vandag wil ons ’n bietjie saamvat wat ons tot dusver geleer het.

Ons het geleer hoe die wonde van ons verlede aanleiding gegee het tot sekere maniere hoe ons probeer kompenseer om daardie pyn te Vermy.

Daardie wonde hou veral verband met ons behoefte om veilig te voel, om aanvaar te word en om bekwaam te voel.

En so ontwikkel ons vals resepte vir geluk – ons het dit die vals self genoem – daardie masker wat ons aan die wêreld voorhou wat later as’t ware vasgroei aan ons en deel raak van ons identiteit.

En daarom moet ons saam met die Here daardie pynlike reis onderneem om hierdie vals self en sy/haar strategie te ontmasker – sodat ons Bevry kan word tot ons ware self – iemand wat gesond is omdat hulle geintigreerd leef en tuis voel in hulle eie vel

Iemand wat in staat is om ware en egte verhoudings te bou waar jy liefde kan ontvang en gee.

Hoekom is dit so belangrik om die vals self te verstaan en te ontmasker?

Gys van Schoor gee die volgende redes: Die vals self

 1. Beïnvloed ons vermoë om God te hoor
 2. Is ’n plaasvervanger vir God se liefde in ons lewens
 3. Hou ons vasgevang in negatiewe emosies
 4. Maak ons slawe van teenproduktiewe denke en gedrag
 5. omseil, vertraag en blokkeer ons geestelike transformasie

Hoe weet jy wanneer die vals self opdaag?

Let op vir daardie oomblikke wanneer jy versoek word om jou pyn te verdoof.

Terloops, hoe doen jy dit gewoonlik? Met kos, oefen, TV, sosiale media, besig wees?

En soos Dr Phil altyd gevra het: How is that working for you?

Ons teks vir komende Sondag is Mat 16 waar Jesus ons uitnooi om ons lewens te verloor sodat ons ons lewens kan terugkry. (Dit is ook gepas vir die vals en ware self).

Sy liefde bied ons die sekuriteit om hierdie reis met vertroue te benader.

As Hy ons sagmoedig en liefde en genadig hanteer, moet ons dieselfde doen!

Kom ons sluit af met Gys se bekrywing van die proses/pad na innerlike genesing – so tipe van ’n roetekaart:

 1. Ek vertrek op die innerlike reis
 2. Die wonde word herken en verstaan
 3. Deernis en begrip vir die verwonde self ontwikkel
 4. Insig ten opsigte van die vals resepte vir geluk en verdedigingsmeganismes word verkry
 5. Ek maak my seer en wonde vir die Here oop
 6. God se liefde Bring genesing
 7. Die Vals self begin sy houvas verloor
 8. Ons raak vryer van die vals self en ontdek ons ware self
 9. Ons leef al hoe meer uit die ware self met vrede en vreugde in Christus