Goedheid: dieper as die oppervlak

Verwelkoming:

Soveel redes om die tree te gee na ’n nuwe mensheid (Covid, gerugte van oorloe)… Lydingstyd – springcleaning van ons siele! Stilte, stadiger, reset, afgooi…

Ons reeks…

Raak deel van ’n groep of lei ’n buite die boks-groep. Riglyne voor beskikbaar

Skuldbelydenis:

Hoekom is skuldbelydenis een van die goed wat Christene doen? Want ons storie begin nie by hoe ons “in sonde ontvang en gebore” is nie. Ons storie begin by hoe ons almal gemaak is na God se beeld. Die sonde is eintlik iets vreemd, maar iets werklik. Maar in Christus bepaal dit nie ons identiteit nie – in Hom is ons vergewe, gereinig, geheilig. Daarom kan ons eerlik wees, in hierdie proses om meer te wees van wie ons is – ons bring ons lewe na die lig…

Stilword:

Erken Jesus se teenwoordigheid – by Hom is jy veilig – Hy het jou lief net soos jy is – waaroor voel jy skaam, skuldig, weerloos of gebroke – ontvang sy vergifnis en heelmaak!

Votum/seëngroet:

Jy is geliefd!! Staan vas daarin. Leef die volheid en vryheid van Jesus se vergifnis. 

Skriflesing: Mat 5:17-20

Preek:

Ons baseer ons reeks oor “Meer soos Jesus” oor Jesus se bekende preek op die boek van Dallas Willard – “The Divine Conspiracy”. Alreeds in sy inleiding skryf oom Dallas die volgende: 

“My hope is to gain a fresh hearing for Jesus especially among those who believe that they allready understand Him.” 

Hy sê dat Jesus vir die meeste Christene niks meer geword het as ’n pion in een of ander godsdienstie speletjie nie. Hy pas vir hulle net in die kategorieë van dogma en wet in. Dogma is die dinge wat jy moet glo selfs al glo jy dit nie, en wet (soos ons dit verstaan) is wat jy moet doen, of dit vir jou goed is of nie. Daarom dink ons dat Hy maar bitter min met ons regte lewe uit te waai het. Hy is vir ons ’n lewelose idee eerder as ’n volwaardige persoon saam met wie ons in ’n verhouding leef. 

Waar begin ons as ons Jesus wil herontdek vir wie en wat Hy regtig was én is?  Nico het ons al laasweek met 2 baie belangrike sleutels gehelp. Die eerste is Jesus se twee-reël preek waarmee Hy sy bediening begin het: 

Bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom.” 

En hoe het dit naby gekom: In Hom! Hy (sy woorde, sy dade, en uiteindelik sy kruisdood en opstanding) maak die koninkryk van God beskikbaar en oop vir almal. En dit is veral wat Jesus in die Saligsprekinge (waarmee Hy die Bergrede inlei) wil tuisbring. Die koninkryk is nou oop om in te gaan vir almal – veral die wat gedink het hulle is te swak, te sleg en te arm om ooit te kwalifiseer. Húlle kan nou in die nuwe wêreld van God se vrede, verlossing en heerlikheid kom leef. Húlle kan nou ’n lig vir die wêreld en sout vir die aarde wees. (Mat 5:13-16)

In die bergrede, en dit is 2de ding waarmee Nico ons al laasweek gehelp het, wil Jesus hierdie twee vrae beantwoord: Wat is die goeie lewe? (Die lewe in oorvloed, die lewe soos dit bedoel is om te wees). Hoe word ek ’n goeie mens? (’n Mens wat goed doen en iemand wat hom/haarself in die oë kan kyk?). Hoekom is vandag se stukkie belangrik? Want as ons met ’n tipiese godsdienstige bril na Jesus se woorde in die bergrede kyk, dink ons dat Hy vir ons net ’n nuwe, hoër graad, wet kom aanbied. Hy maak dit nog meer intens – Hy is eintlik nog ’n bietjie moeiliker en kwaaier en heiliger as Moses. (Moses sê jy mag nie egbreuk pleek nie, Jesus sê jy mag nie eers begeer nie.) En ons ken ongelukkig genoeg kwaai godsdienstiges, so ons assosieer dit verkeerdelik met heiligheid. 

Vandag bou ons die raamwerk wat die dele wat kom gaan laat pas – so julle moet asb vasbyt saam met my. Kom ons neem eers weer ’n tree terug. Volgens watter “model” het Jesus gewerk? Hy was nie ’n lektor aan ’n Universiteit of ’n meneer in ’n klaskamer nie. Leer en lewe was diep verweef. Hy het saam met mense geleef – alles waaroor Hy gepraat het kon hulle sien by Hom. Hulle kon nie notas vat of opnames doen nie. Alles wat Hy hulle geleer het was toegelig met voorbeelde uit hulle leefwêreld. En sy styl was gelykenisse. Beeldryke stories wat nie gereduseer kan word tot een morele lessie nie (wat ons so lief is om te doen) – maar goed wat jou intrek en by jou spook. Want sy lesmateriaal vra die benadering – dit gaan oor die nuwe lewe in God se koninkryk. 

Jesus kom trek nie ’n streep deur die wet nie. Hy vervul dit. Hy leef en leer wat God nog altyd in gedagte gehad het – en dit is verseker nie ’n versmorende, onderdrukkende godsdienstigheid nie. Om in die koninkryk van God in te gaan (’n nuwe werklikheid en nie net wat ons die hemel of die ewige lewe noem nie), moet jou geregtigheid/goedheid meer inhou as die van die Skrifgeleerdes en Fariseërs. In Mat 11 sê Jesus: 

“Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling… “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig.”

Hoekom was Jesus so kras met die S’s en F’s? Want hulle het juis nie gedoen wat hulle voorgegee het om te doen nie. In plaas daarvan om mense te help om by God (die Vader!!) en sy ware/goei lewe uit te kom, het hulle mense verhinder – laste op hulle gelê wat hulle self nie eers kon dra nie. Tot vandag toe nog is dit die versoeking van godsdiens: om te fokus op die uiterlike dinge wat ons kan meet en polisiëer – want die ego wil gestreel word! As die S’e en F’s in Mat 15 vir Jesus vra hoekom Jesus se dissipels nie hou by die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte nie deur nie hulle hande op die regte rituele manier te was nie, dan draai Hy die vraag net so op hulle om: “Hoekom verontagsaam julle die gebod van God ter wille van julle tradisie?”  En dan verduidelik Hy vir sy dissipels: Dis nie goed wat ingaan soos sekere kossoorte wat jou onrein maak nie, maar die dinge wat uit jou hart uit kom – slegte gedagtes, moord, owerspel, kwaadpratery…

Jesus hou nie terug as hy hulle weer in Mat 23 aanvat nie: 

“Julle sluit die deur van die koninkryk in mense se gesig toe. Julle gaan self nie in nie, en julle verhinder dié wat wel wil ingaan.” 

Hulle maak die buitekant van die beker skoon, maar los die binnekant – as jy die binnekant was, dan is die buitekant sommer klaar skoon. Hulle is witgepleisterde grafte; mooi aan die buitekant maar binne vol dood. 

Om self te probeer om die wet te hou (om ’n goeie mens te wees) is so goed jy probeer ’n appel-boom laat perskes dra deur perskes daaraan op te hang. Dit bly ’n appelboom. ’n Appelboom dra appels want dit is sy natuur. Jesus verwag dat ons die wet moet hou. Maar nie die mensgemaakte weergawe nie en ook nie deur ons eie krag nie. 

“He knew that we cannot keep the law by trying to keep the law. To succeed in keeping the law one must aim at something other and something more. One must aim to become te person from whom the deeds of the law naturally flow.”

Ons het nie die antwoorde nie, maar Jesus het. Ons het nie die krag nie, maar Jesus het. Vertrou Hom. Dit is sy uitnodiging. Reis saam met Hom na binne, na jou hart en jou begeertes en jou wil. Laat Hy daar die saadjies van sy koninkryk plant, en sien hoe die ware lewe in jou ontkiem. Amen.

Gebed:

Ons as gemeente glo dat hierdie Jesus wat ons liefhet, ons ook vorm en stuur. Dit is alles deel van wat Hy in genade aan ons doen – dit is alles deel van die koms van sy koninkryk – om sy lewe in volheid aan almal te bring. 

Hoe lyk die eerste tree in jou innerlike reis saam met Jesus?

Wat gee Hy jou om te gaan doen?

Sonneblomsaad:

Bekend geword nav Oekraine… plant dit as jou gelykenis wat jou help om die nuwe lewe te verstaan… sterf aan jouself, die oorgee, die nuwe lewe en groei; Lig – draai na die Son; en natuurlik om te bid vir vrede!

css.php