Verloor om te wen

 

Tema: Verloor om te wen

Mat 16:21-28 

Van toe af het Jesus dit vir sy dissipels duidelik begin stel dat Hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat Hy doodgemaak moet word, en die derde dag uit die dood opgewek moet word.  (22)  Petrus het Hom toe opsy geneem en Hom begin berispe: “Mag God dit verhoed, Here! Dit sal beslis nie met U gebeur nie.”  (23)  Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê: “Moenie in my pad staan nie, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê.”  (24)  Toe sê Jesus vir sy dissipels: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg,  (25)  want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit terugkry.  (26)  Wat sal dit ‘n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry maar sy lewe verloor, of wat sal ‘n mens gee in ruil vir sy lewe?  (27)  Die Seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal beklee wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld.  (28)  Dit verseker Ek julle: Daar is party van dié wat hier staan wat beslis nie sal sterwe voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie.”

PREEK:

As ek nou eerlik is met julle, wil ek nie eintlik oor die teks vanoggend preek nie. As ek kon kies oor watter teks ek wou preek, sou ek graag ‘n teks soos Joh 3:16 oor God se oneindige liefde of oor die gawes van die Gees of God se vergifnis wou kies. Maar toe kies die teks my. Ons volg die leesrooster wat deur ‘n groot aantal kerke deur die wêreld gebruik word en nou is dit so dat hierdie teks vanoggend aan die beurt is en dis my beurt om te preek! Ek is eintlik bang om hieroor te preek.

Ek glo dat baie van julle die storietjie ken van die boer wat swaar gekry het onder die droogte. Toe sê die hoenderhen vir die vark: “Kom ons help die boer ‘n bietjie en gee vir hom ‘n lekker ontbyt. Ek sal vir hom eiers gee en dan gee jy vir hom spek.” Vir die hoederhen was dit maklik om iets te gee maar die vark moes homself gee. Ek besef ook dat mens nie hierdie teks kan preek as dit nie saamgaan met ‘n persoonlike commitment/ toewyding nie. Daarom is dit moeilik. Ek is bang om te preek en nie self kans te sien dalk vir wat dit ook van my vra nie.

Wat gebeur hier? Petrus het pas bely dat Jesus die Christus, die Seun van die lewende God is en daarmee sy Here. Maar dan sien ons gou dat Petrus eintlik iets van ‘n bevooregte posisie verwag om die Here te volg, ‘n maklike pad. Hy sien dit as ‘n geleentheid wat vir hom tot voordeel kan wees. En as Jesus hulle wil leer dat Hy ‘n ander soort Here is wat uit liefde moet ly en dat dit daarom ‘n prys vra om Hom te volg, is Petrus dadelik op sy perdjie en raas eintlik met Jesus dat Hy sulke onbesonne dinge kan kwytraak. En hoor hoe praat Hy met Petrus: “Moenie in my pad staan nie, Satan!” Hy sê eintlik vir Petrus dat die idee wat hy het om Jesus te volg direk van die Duiwel is! En dan vertel Jesus vir Petrus en die ander wat Hom volg, dit wat ons pas gelees het. Hy vertel van hulle wat dit eintlik beteken as jy Jesus as Here bely.

En die vraag wat ek myself afgevra het is: “Watter idee of verstaan het ek van wat dit beteken om Christen te wees? Hoeveel anders is my lewe as ‘n Christen as dit wat Petrus voor Jesus se teregwysing gedink het dit is?”

Dikwels dink sommige gelowiges dat Christenskap ‘n deel is van my lewe, byna soos om aan ‘n klub te behoort, miskien net ‘n rapsie meer. Dan gaan dit oor om so dan en wan ‘n erediens by te woon, om êrens betrokke te wees in ‘n diensaksie en om ‘n dankoffer te gee. Natuurlik is dit alles wonderlike dinge om te doen, maar ons mis die punt van wat dit beteken om Jesus te volg as dit al is. Bill Hull, ‘n predikant wat ernstig is oor dissipelskap, skryf:

“… the acceptance of these activities as enough has led to generations of believers whose lives are a mile wide and a one inch deep.”

Die gevolg is dan Christene en kerke met ‘n gebrek aan passie, deursettingsvermoë en verbintenis om Christus met my hele lewe te volg. Natuurlik is baie sulke lidmate egte gelowiges maar al verskil in hul lewens is dat hulle weet dat hul sondes vergewe is en dat hulle deel van die kerk is en hopelik na hul dood hemel toe gaan. Maar van die lewe wat Jesus ons belowe, ervaar ons dan baie maal bitter min. Jesus is dan vir ons ons Verlosser maar nog nie ons leier, Here en leermeester nie.

Waar lê die probleem dan in baie van ons lewens? Ons is dan maar soos Petrus wat lief is vir Jesus en glo in Hom maar in Hom glo ter wille van wat dit vir my kan beteken. So lees ons dikwels boodskappies op Facebook en whatsapp van Jesus wat vir ons lief is en vir ons sorg en deur donker dieptes sal lei en sal voorsien in alles wat ons nodig het en ons sal troos maar beleef eintlik (as ons eerlik is met mekaar) bittermin hiervan werklik in ons lewens. Hoekom? Ons vergeet dat ons Here ons net kan lei na groen weivelde en waters van rus as ons Hom volg, as Hy ons herder is. Maar om Hom te volg vra om eintlik jou hele lewe prys te gee, soos die vark. As ek sê en bely dat ek Jesus liefhet, dan vra dit ook om my lewe prys te gee, op te gee.

Iemand stuur vir my ‘n kort video van ‘n Joodse rabbi wat dit mooi verduidelik:

In die video vra hy ‘n jong man hoekom hy vis eet. Dié antwoord toe: “Want ek is lief vir vis.” “O”, sê hy toe. “Jy is lief vir vis en dis hoekom jy dit doodgemaak en uit die water vang en gebak het? Moenie vir my sê jy is lief vir vis nie. Jy hou van hoe dit vir jou smaak en dis hoekom jy dit gevang het.” En dan gaan hy aan en sê dat ons verstaan van liefde dikwels “visliefde” is (soos hy dit stel). Ons hou van ander mense vir wat hulle vir ons kan beteken. So sê ons ons raak verlief op ‘n meisie en ‘n meisie op ‘n man. Maar eintlik sien jy in die meisie iemand wat jou behoeftes kan bevredig en sy in die ou. Visliefde. Ook ons kan maklik Jesus liefhê met visliefde – vir wat Hy vir my kan beteken. Maar, so gaan die rabbi dan aan, egte liefde is wat jy aan ander kan gee. Dan haal hy ‘n ander rabbi aan wat gesê het ons maak ‘n groot fout as ons sê dat ons gee vir mense wat ons liefhet. Die regte antwoord is: Ons het hulle lief vir wie ons gee. As ek iets vir iemand gee, gee ek daarmee iets van myself. Dis ware liefde.

Hoekom anders het Jesus sy lewe vir jou en my kom gee aan die kruis? So sing ons mos: Voordat ek kon kies, kon vra, het U Seun my vloek gedra. Dit is liefde.

En nou vra Jesus vir my en jou om Hom ook te volg in sy liefde. En dit vra nie iets nie, dit vra jouself! Of kom ek sê dit so: Dit vra Myself! Dit vra dat dit nie oor myself meer sal gaan in die eerste plek nie, maar oor ander en daarom oor Jesus omdaT Hy juis alle ander liefhet. Wat hier eintlik staan as Jesus sê dat ons ons kruis moet dra, is nie om maar met geduld die swaar goed wat op ons pad mag kom, te verdra nie. Nee, die kruis was die teken van dood! Daarom moet ek en jy sterf aan onsself en ons eie belange. (Verstaan julle hoekom ek nie oor die teks wil preek nie?!) Prakties beteken dit dinge soos:

As ek moet kies watter werk en gaan doen is die eerste vraag nie waar ek die meeste geld gaan kry of wat vir my die lekkerste gaan wees nie, maar waarvoor die Here my roep met my gawes en talente en omstandighede en persoonlikheid om ander te kan dien.

Wanneer daar ‘n geleentheid kom om liewer oorsee te gaan woon en daar te werk, sal die vraag moet wees: “Is dit waar die Here my nou wil gebruik?” Nie sommer net gaan omdat dit meer geld en selfs veiliger is nie.

Ook my geld: “Hoe kan ek dit gebruik om ‘n verskil te maak aan ander se lewens en so die Here se Koninkryk te laat kom?”

Wanneer ‘n verkeersman my aftrek vir spoed en sê dat hy vir ‘n R100 sal vergeet van ‘n boete, dan gee ek nie die R100 omdat dit die maklikste pad uit is nie, maar vra ek hom om die boete te skryf want is dit nie ook maar korrupsie nie?

Jy sien, dis nie iets wat natuurlik is by alle mense of vanself kom nie. Of soos Dallas Willard dit gesê het:

“You don’t drift into discipleship”. Dit gebeur nie sommer net nie. Dis ‘n keuse vir ‘n manier van lewe om die Here en daarom ander eerste te stel. Maar dis nie ‘n keuse wat ek en jy eenmaal op ‘n kamp of tydens ‘n Pinksterpreek of op ‘n “high” in my geestelike lewe geneem het nie, maar ‘n keuse wat ek elke oggend en ook dwarsdeur die dag nog neem en gaan neem. ‘n Lewe van selfverloëning.

Toe sê Jesus vir sy dissipels: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg, …”

Verstaan jy nou hoekom ek nie hieroor wil preek nie? Want Jesus praat ook met my daaroor elke dag!

Dalk voel ons nou soos van die mense waarvan Johannes vertel toe hulle oor Jesus gesê het:

“Wat Hy nou sê, is darem te erg. Wie kan daaraan gehoor gee?”

Hoekom sal ek nou willens en wetens ‘n lewe kies wat my net al die pad 2de wil laat kom? Op dié vraag, antwoord Jesus sommer Self:

(25)  want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit terugkry.  (26)  Wat sal dit ‘n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry maar sy lewe verloor, of wat sal ‘n mens gee in ruil vir sy lewe? 

Of soos dieselfde Bill Hull dit treffend stel:

“Following Jesus is the most thrilling, difficult, threatening, fulfilling, passionate experience any person can know.”

Eintlik, is ons baie, baie dom as ons Jesus nie wil volg in die soort lewe nie. Maar dis ‘n waarheid wat ontdek moet word. Wat nie sommer so sigbaar is nie. Soos Jesus dit verduidelik in Mat 13: As hy ‘n waardevolle pêrel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het (prysgawe), en koop die pêrel.

Of soos iemand dit gestel het: “Only a fool would decide not to follow Jesus”. Eintlik is dit die enigste manier hoe jy en ek die mens kan word wat God bedoel het ons moet wees en waarvoor Hy my en jou op hierdie aarde geplaas het. Doen ek en jy dit nie, mis ons ons doel en wat is erger as om ons doel te mis?

Ek gaan van nou-af elke oggend probeer opstaan met die gebed: “Here, hier is ek. Gebruik my soos U wil en maak my leeg van myself en vol van U liefde.” Ek weet ek gaan nog baie foute maak en baie kere my doel mis, maar ek nooi jou om saam agter Jesus aan in die pad te val. Kom jy saam? Amen.