Eks 16:1-16 - "Lesse uit die woestyn"

 

#  Mense kan, in die meeste gevalle, nie kies waar in ons mooi land hulle wil woon nie.

 • Baie keer bepaal jou werksopset bv. ook min of meer waar jy moet woon.
 • Maar kom ons sê u kon kies waar in die land u graag wil woon.
 • Waar sou dit wees?
 • Die Boland sal seker baie stemme kry, en spesifiek ook die Paarl.
 • Plekke by die see sal seker ook gewild wees.
 • Maar wie van ons sou kies om iewers in ’n woestyn te woon?
 • Wie sou kies om in die droogte en hitte en onherbergsaamheid van ’n woestyn jou lewe te leef?
 • Dalk sal daar ’n paar uitsonderings wees, maar ek glo daar sal maar bitter min mense wees wat werklik ’n woestynlewe sal verkies.

#  Nou, in Israel se geval was hulle verplig om dit 40 jaar lank te doen.

 • Nadat die Here hulle uit Egipte verlos het, moes hulle 40 jaar lank in die woestyn rondswerf.
 • En ons lees in die Bybel hoe ontevrede hulle baie keer was.
 • Hoe hulle by tye baie opstandig geraak het, en nie net opstandig teenoor hulle leiers nie maar ook opstandig teenoor die Here.
 • Ons lees ook hoe die Israeliete selfs terug verlang het na hulle lewe in Egipte.
 • Veral dan na die “vleispotte” van Egipte, waarvan ons ook vanoggend in vers 3 gelees het.
 • Die lewe in die woestyn was vir Israel baie moeilik.
 • Jy is die hele tyd op die pad.
 • En die kos is nie so lekker soos in Egipte nie.
 • En jy weet nie hoe lank julle so gaan rondswerf nie, en waar julle uiteindelik gaan uitkom nie.

#  Maar Israel se tyd in die woestyn was uiteindelik ’n baie belangrike deel van hulle geskiedenis.

 • En dit was ook uiteindelik vir hulle ’n baie belangrike leerskool.
 • Want wat het hulle nie alles in die woestyn geleer nie!
 • Kom ons noem ’n paar van daardie lesse vinnig op.
 • En ek dink die eerste les wat Israel daar in die woestyn geleer het, was dat die Here vir hulle sou sorg.
 • Ons het vanoggend gelees van die manna en die kwartels wat die Here vir hulle voorsien het.
 • Hulle sou nie honger ly in die woestyn nie.
 • Nee, hulle sou elke dag genoeg hê om te eet, want die Here sou vir hulle sorg.
 • Hy sou voorsien in alles wat hulle nodig gehad het op hulle reis deur die woestyn.

#  En dan ’n tweede les: die Here sou vir hulle elke dag lei op hierdie pad deur die woestyn.

 • Ons lees mos in die Bybel van die wolkkolom en vuurkolom wat die Here gebruik het om vir Israel te lei.
 • Die wolkkolom en vuurkolom het voor hulle uit beweeg en was soos ’n GPS wat sou sorg dat hulle nie verdwaal nie.
 • In die dag was daar die wolkkolom en snags die vuurkolom.
 • Maar Israel kon weet: al voel ons dalk verdwaal, en al weet ons nie waar ons ons nou tussen al hierdie sandduine bevind nie, ons kan staat maak op die leiding van die Here, hier in die woestyn.

#  En as ek nog ’n derde les kan onderstreep wat Israel daar in die woestyn geleer het, dan is dit dat die Here by hulle was.

 • Ons het vanoggend hier in Eks. 16 ook daarvan gelees.
 • In verse 9 en 10 staan daar: “Moses het toe vir Aäron gesê: ‘Beveel die hele gemeente van Israel om voor die Here te kom staan, want Hy het hulle verset opgemerk.’  En nadat Aäron dit vir hulle gesê het, kyk die Israeliete na die woestyn se kant toe om, en toe word die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar in die wolk.”
 • ’n Woestyn ís ’n onherbergsame plek, maar die Here is ook daar.
 • ’n Woestyn kan dalk vir ons as mense na ’n Godverlate plek lyk en voel, maar God is ook daar teenwoordig.
 • En Israel het dit eerstehands beleef.
 • En hulle getuienis daaroor is vir ons in die Bybel opgeskryf sodat ons ook vanoggend kan weet dat die Here oral by ons is.
 • Hy is by ons hier in die Boland, en in Gauteng, en by al die pragtige plekke by die see.
 • Maar ook in die woestyn is Hy al die pad teenwoordig.

#  Maar nou wil ek hê dat ons ’n bietjie wyer moet dink as net aan ’n fisiese lewe in die woestyn en ’n fisiese reis deur die woestyn.

 • Dit kan mos wees dat ek hier in die pragtige groen Boland woon en tog my lewe ervaar as ’n lewe in ’n droë en onherbergsame soort woestyn.
 • Mense sal mos ook party keer sê: Ek het deur ’n woestyntydperk in my lewe gegaan.
 • Of: Ek bevind my op hierdie oomblik in ’n woestyntydperk.
 • En ek glo daar is baie voorbeelde hiervan.
 • Mense staan bv. ’n kind aan die dood af, of hulle man of hulle vrou.
 • En skielik bevind hulle hulleself in ’n soort woestyn.
 • ’n Huwelik of ’n ander belangrike verhouding kom tot ’n einde.
 • En emosioneel bevind jy jou dan absoluut in ’n woestyn.
 • ’n Langdurige siekte word vir jou soos ’n moeisame pad deur ’n soort woestyn.
 • Of finansiële teenspoed tref jou.
 • Of die inperking van COVID-19.
 • Of jy beland in geestelike vertwyfeling, in ’n geloofstryd waarin jy nie meer weet hoe om aan die Here vas te hou nie.

#  Daar is soveel voorbeelde van hoe mense ’n woestyntydperk in hulle lewens beleef.

 • En dalk gaan alle mense maar die een of ander tyd deur so ’n soort ervaring.
 • En jy kies mos ook nie die swaarkry van so ’n tyd nie.
 • Jy sou dit wou systap as jy kon.
 • Maar ons kan dit nie altyd vryspring nie.
 • En daarom, dink ek, is die belangrike vraag om te vra: Wat leer ek in die woestyn?
 • En ook: Hoe gebruik die Here die woestyntye in my lewe?
 • Want die Here gebruik mos alles wat in ons lewens gebeur.
 • Die goeie en aangename dinge, maar ook die slegte en hartseer en onaangename dinge.
 • So, kom ons probeer dink vir ’n oomblik aan wat ons leer in die woestyntydperke in ons lewe.
 • En dit sal natuurlik verskil van persoon tot persoon en van situasie tot situasie.
 • Maar kom ons vra tog: Wat leer ek in die woestyn?

#  En ek wil hierdie vraag begin beantwoord deur u te herinner aan wat met Jesus in die woestyn gebeur het.

 • Ons lees in Matt. 4 hoe Jesus 40 dae lank in die woestyn deur die duiwel versoek is.
 • En dit moes vir Jesus ’n baie moeilike tyd gewees het.
 • Maar Hy het die verskillende versoekings waarvoor Hy gestel was elke keer met ’n aanhaling uit die Ou Testament getroef.
 • En later het die duiwel Hom toe met rus gelaat.
 • Maar dan, net na hierdie tyd in die woestyn, sien ons dat Jesus nou in die openbaar begin optree.
 • Dat Hy nou die boodskap van God se koninkryk en God se liefde begin verkondig en uitleef.
 • En so het die tyd in die woestyn vir Jesus help voorberei vir wat sou volg.
 • En vir ons kan dit mos ook so werk.
 • Ons woestyntydperke kan ons voorberei vir wat daarop volg.
 • Dit kan ons help vorm en help brei vir hoe die Here ons daarna wil gebruik.
 • Dink bv. maar net aan hoe iemand wat self ’n woestynpad met kanker of met depressie of met die dood van iemand naby aan hulle geloop het, hoe so iemand agterna ander kan bystaan wat dieselfde pad moet loop.
 • Ons tyd in die woestyn kan ons gereed maak vir wat daarop volg.
 • Dit kan vir ons dinge leer wat ons andersins nooit sou geleer het nie.

#  Maar wat leer ek nog in die woestyn?

 • Kom ons onderstreep nog ’n paar belangrike dinge.
 • En een daarvan is dat ons op ons pad deur die woestyn ook geduld leer.
 • Ons leer hoe om geduldig te kan bly en te kan bly wag op die Here.
 • In Israel se geval het hulle nie geweet hoe lank hulle deur die woestyn sou moes trek nie.
 • En uiteindelik was dit toe 40 jaar lank en het dit natuurlik geweldig baie geduld van hulle gevra.
 • Maar ook in ons eie woestyntydperke moet ons nie haastig en ongeduldig raak nie.
 • Die Here sal ons op sy tyd aan die einde van ons reis deur ons woestyn bring.
 • Maar tot dan moet ons geduldig wees en ook bid vir geduld as deel van die vrug van die Heilige Gees in ons lewens.

#  En dan, ons kan nie in ons eie woestyn oorleef as ons nie op die Here vertrou nie.

 • Israel het in die woestyn geleer dat jy die Here kan vertrou.
 • Hy hét elke dag vir hulle die manna en kwartels voorsien.
 • En Hy hét hulle bly lei deur die wolkkolom en die vuurkolom.
 • En dít leer jy in die woestyn: dat die Here betroubaar is en vertrou kan word.
 • En dat jy op Hom kan vertrou al is jou woestynervaring ook hoe erg.
 • Al voel jy dalk dat die Here van jou vergeet het.
 • Maar Hy het nie!
 • En Hy is ook by jou in jou woestyntyd.
 • En soos jy op geen mens kan vertrou nie, so kan jy op Hom vertrou, en kan jy die raad volg van Ps. 37:5, wat sê: “Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg.”

#  En nou wil ek graag weer sê, soos aan die begin: Ek glo bitter min mense sal kies om in ’n woestyn te gaan woon nie.

 • Maar in die geskiedenis was daar wel voorbeelde van mense wat dit gedoen het.
 • In die 3de eeu n.C. het baie gelowiges bv. gekies om veral in sekere woestyngebiede in Egipte.
 • Hierdie gelowiges staan vandag bekend as die woestynvaders en woestynmoeders.
 • En hulle het om verskillende redes na die woestyn uitgewyk, onder andere omdat die kerk vir hulle te wêrelds geword het, en omdat hulle vervolg is, en ook omdat hulle graag al nader en nader aan die Here wou kom.
 • En hoewel dit ’n baie harde en moeilike soort bestaan was wat hulle op dié manier gekies het, het baie van hierdie woestynvaders en –moeders groot geestelike seën beleef.
 • En al sal die meeste gelowiges vandag sê ons moet die Here dien net waar ons is – ons hoef Hom nie in die woestyn te gaan soek nie – al sal die meeste van ons ook so dink, is dit belangrik om te onthou dat juis ’n woestyntydperk vir ons so baie kan beteken.
 • Ja, juis daardie baie moeilike tyd waardeur u dalk nou gaan, kan vir u soveel leer.
 • Kan vir u soveel laat groei in u vertroue op die Here.
 • Kan vir u soveel laat ervaar van die teenwoordigheid van die Here.
 • En kan vir u voorberei vir wat daarna op u wag en vir hoe die Here u vorentoe wil gebruik.
 • Mag hierdie wete ons dan ook almal help om nie tou op te gooi wanneer ons self ’n woestynervaring beleef nie.
 • Om nie moedeloos te raak op so ’n moeilike pad deur ons eie woestyn nie.
 • Maar om die Here ten volle te vertrou.
 • Want, Hy kán onder alle omstandighede vertrou word.

AMEN