Wat is ware rykdom?

Verwelkoming:

Wie is U, Here – so vra Paulus op die Damaskus pad? Ons bely Hom. Hy is sagmoedige en nederig van hart – juk is sag en las is lig – ons sal rus kry vir ons gemoed. Hy vra baie, maar dit is sodat ons vry kan wees; vry van dinge wat ons wurg, vry om uit die grootste rykdom, die grootste skat te leef…

Hy nooi jou – nie vir jou boodskap vir die week nie, maar vir ’n ontmoeting met Hom!

Votum/stilword:

Hoor Jesus sê: 25“…Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? 26Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?

Seëngroet:

Jy is meer werd as baie mossies – jou Vader sorg vir jou.

Skriflesing:

Mat 6:19-34

Preek:

Ons het almal skatte (treasures). Sommige daarvan is nie fisiese dinge nie, soos ons verhoudinge, of ons herinneringe. Sommige is fisies, maar nie noodwendig iets met baie geldwaarde of waarde vir iemand anders nie – ’n kaartjie, ’n foto, klippie, karretjie, ’n sagte speelding.  Ons hou hulle styf vas, by wyse van spreke, ons beskerm hulle, probeer hulle veilig hou, juis omdat ons groot waarde aan hulle heg. Dit is ’n deel van wat dit beteken om mens te wees. Mens het skatte. En as ’n mens iemand anders se skatte minag, dan voel hulle self geminag (of dit nou hulle taal, hulle kinders, of hulle nuwe motor is). Ons skatte is direk verbind aan ons gees, ons wil en ons waardigheid as mense. 

Waar ons skat is, daar sal ons hart ook wees, sê Jesus. In Bybelse terme is ons hart ook baie nou verbind aan ons wil en ons gees; mens sou kon sê dit is die sentrum van ons wese waaruit ons lewe vloei. Dit is wat ons oriënteer in alles wat ons doen. As ons hart gerig is op die regte dinge, dan bring dit ’n gesonde heelheid en integrasie na jou hele menswees. Anders gestel: ons liefde rig ons, vorm ons. Ons raak beelde van die dinge wat ons liefhet. Waar ons skat is daar sal ons hart ook wees. Ons hele lewe neem vorm aan rondom ons hart. 

Daarom kan ons nie anders as om ons skatte te dien nie. Ons droom oor hulle in die nag en werk vir hulle in die dag. En natuurlik, strydig met Jesus se raad, sal ons natuurlik eers probeer om beide God en Mammon te dien. Maar as ons lank genoeg stilstaan by die implikasies, besef ons dat dit nie moontlik is nie. Miskien kan jy nog vir ’n rukkie die balanseertoertjie laat werk, maar daar sal ’n tyd kom waar die een ondergeskik aan die ander moet wees – ons kan eenvoudig nie twee “ultimate” doeleindes, twee verwysingspunte vir ons lewe hê nie. Hoe langer jy op die paaie stap, hoe verder gaan hulle uitmekaar. 

En dit is natuurlik hoekom ons reg moet kan sien – dinge moet kan sien vir wat hulle werklik is – ons moet kan sien wat regtig waarde het. Iemand wat sy omgewing mooi kan sien kan hulself oriënteer en sien waarheen hulle op pad is en met ’n doel beweeg. Maar iemand wat nie kan sien nie, is verdwaal, verlore. Iemand wat die skatte van die koninkryk “treasure”, sien alles vir hulle regte waarde en in die regte verhouding. Maar as die hartsoë donker is, dan is jy in die donker oor alles – jy is ’n verlore siel

So Jesus vra eintlik eenvoudig: waarin gaan jy jou grootste belegging maak? Wat gaan jy treasure? Waarop gaan jy jou hart verloor? Want jy kan of vir jou skatte op aarde bymekaar maak, of in die hemel. 

Maar hoe werk hierdie skatte in die hemel storie? Is dit soos jou pensioen, jy werk nou maar hard en sit jou geldjies weg sodat jy eendag lekker kan lewe? Jy probeer God se reëls nou so goed as moontlik nakom sodat hy jou sal beloon met en in die ewige lewe/hemel?

Hopelik kom ons darem nou al lank genoeg aan met Jesus en sy woorde, en veral sy perspektief op die nuwe wêreld van die koninkryk van God dat ons weet dat dit glad nie die geval is nie! Nee, die skat wat ons in die hemel het is gaan meer oor ’n plek/dimense as ’n tyd. Hierdie skat is nou reeds aan ons beskikbaar: dit is niks minder nie as God self en hierdie wonderlike gemeenskap van sy koninkryk wat nou reeds verweef is in my lewe hier op aarde. Wat nou reeds die grootste waarde het vir my menswees, sonder enige oorweging van die “hiernamaals”, is om deel te wees van hierdie wonderlike werklikheid, die koninkryk van God, nou. Die ewigheid is ’n kontinuum van my lewe wat nou reeds begin, in Jesus. Ek leef nou al die lewe wat gaan aanhou vir ewigheid. Dit is nie twee verskillende lewens nie. 

Dit is uit hierdie skat van God se rykdom waarin Hy nou al voorsien in my daaglikse behoeftes, om dit nou fisies, geestelik of emsioneel is. Die vraag is net waarop gaan ek reken, waarop gaan ek vertrou, waarvoor gaan ek my hart, my liefde gee? Waarin gaan ek my belegging maak vir die toekoms? In aardse skatte of die hemelse skatte. 

Kom ons herinner onsself net weer aan wie Jesus is; ons sagmoedige Koning met die nederige hart (Mat 11) wie se juk sag is en sy las lig is. Hy is nie ’n kwaaier Moses wat vingerwysend vir ons nog moeiliker wette bring nie. Hy wil hê dat ons vry moet wees van bekommernis, vry moet wees van angstigheid. As mens die oorsprong van woorde soos angs en bekommernis naspeur, hou dit verband met om verwurg te word. 

Hoe vreemd dit ookal mag klink, mense wat in die koninkryk van God leef, vind alreeds hierdie lewe, hierdie wêreld, ’n volkome veilige plek om in te wees. Dallas Willard skrywe dat dit sekerlik is wat Jesus en die ganse Bybel vir ons wil sê: Moenie bang wees nie, jy is veilig. Ek weet – die allerlaaste ding wat ons die huidige toestand van ons wêreld sal noem, is veilig. Ons is so gewoond daaraan om hierdie sigbare aardse realiteit as die enigste realiteit te beleef wat daar is. Jesus sê daar is ook ’n ander een. Hy het dit kom lewe en demonstreer. Kom verteenwoordig en kom waarborg met sy kruisiging, opstanding, hemelvaart en Pinkstergees. 

Hy sê dat as ons “onsself allereers beywer vir die koninkryk van God en vir die wil van God” dan betree ons die ekonomie van God waar Hy vir ons sorg uit sy oorvloed en sy voorsiening. Dit klink dalk so bietjie onseker om jou lewe en geluk te waag op ’n skat/rykdom wat jy nie kan sien nie. Maar is die nie die moeite werd om die alternatief te oorweeg nie? Want as jy tot hierdie gekom het deur vir mammon te dien, het jy dalk al agtergekom: jou lot is bepaal – angstigheid is onvermydelik!

Watter leidrade gee Jesus ons nog oor hierdie skuif wat in ons lewens moet plaasvind? “Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? 

Die geldgod verteenwoordig hierdie wêreld waar ons alles volgens die uiterlike meet. Waar bly jy wat ry jy en wat kry jy? Watter name pronk op jou klere? Waar koop jy jou gourmet kos? Is jy lank en maar; gebruik jy die regte roompies en inspuitings, om die tekens van die jare te verdryf?

Daar is geen plek vir dit wat regtig saakmaak nie – wat is die vorm van jou karakter, die toestand van jou hart en siel – jou roeping as mens; die ware vreugdes daarvan om net mens te wees, om die skepping te kan bewonder, jou verhoudinge te kan geniet, die gras onder jou voete te kan voel?

Kyk, sê Jesus, let op. Leef weer nader aan die fisiese wêreld van God se wonderskone skepping. Die voëltjies hoef nie te beplan en op te gaar vir die toekoms nie. Elke dag gee die Here vir hulle elke dag se kos. Kyk na die veldlelies. Sonder enige moeite troef hulle ons skoonheid – ons wat ons elke dag so bekommer oor en moeite doen met ons fisiese voorkoms. Ons is baie meer werd, sê Jesus, hoeveel te meer sal ons Vader nie vir ons sorg nie?

Moenie langer so swaar dra aan jou aardse skatte nie. Skuif jou belegging na daar waar die ware rykdom lê: bekom skatte in die hemel. Die opbrengste is baie beter. By daardie skatte kan die mot en die roes en die diewe nie uitkom nie. Daardie skatte is regtig veilig. En wat meer is – jou hart is waar jou skat is – en dan is jou hart en jou lewe, al hier en nou, ook veilig. Amen.

css.php