Preek – 13 Maart 2022: Vry van woede en minagting

Verwelkoming:

Welkom by ons erediens.  Dit is baie lekker om saam met almal hier te wees. Veral ook ons Kinders.

Votum:

Dink daaroor na dat die Here hier is.  Dat Hy by ons is. 

Seëngroet:

Liewe vriende die Here groet ons vandag as Hy sê dat Sy genade, Sy liefde en Sy vrede HIER by ons is vandag.  Amen

Skriflesing:

Versoening
21“Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is: ‘Jy mag nie moord pleeg nie;Eks. 20:13; Deut. 5:17 en elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die regbank’. 22Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir ‘n gek, is strafbaar voor die Joodse Raad; en wie hom uitskel vir ‘n idioot, is strafbaar met die helse vuur.
23“As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, 24laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe.
25“As iemand ‘n regsaak teen jou begin, kom betyds tot ‘n skikking solank jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou aan die polisie oorgee en dié jou in die tronk sit nie. 26Dit verseker Ek jou: Jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het nie.”

Preek:

Wat maak julle
kwaad?  Ek het dit op Facebook die week
gevra…en klomp reaksie gekry!

Baie dinge wat
ons kwaad maak!  KWAAI WERELD! Hoe
hanteer ons ons kwaad?

 

Eerste kwaad
geval in die Bybel? Kain en Abel – loop uit op MOORD!

Wat doen kwaad? Praktiese
voorstelling!  

Ontplof –
morsige storie – dink aan die HULK!!!!!!

 

Jesus maak in
die stuk woede ERGER as moord.  Hoekom?  As ons kwaad is breek jy iemand in jou
gedagtes af – baiekeer kom dit uit en almal sien dit – Jy maak dan iemand se
menswees dood!

 

Jesus gaan dan
nog verder saam met kwaad gaan die gedagte van contempt – minagting – om iemand
nie meer raak te sien en te erken nie…

 

Nicklaas se
kwaad – SOEK VIR MAMMA!

Pappa bestaan
nie!  Dit maak MY kwaad en seer!  Ek dink weet jy WIE EK is!!! Jy praat nie so
met MY nie!!!

Dit is wat
gebeur – ek is kwaad jy is kwaad en dan die siklus van miskenning&minagting!

 

Jesus begin sy
bergrede oor hoe lyk ’n goeie mens met WOEDE, want dit is eintlik vir Hom die grootste
moeilikheid van menswees!  Hy sê nie
onderdruk jou kwaad of misken jou woede nie – Jesus sê: Moenie kwaad wees nie!

 

Hoekom –

want as ons
kwaad is lei dit tot klomp slegte dinge – slegste is minagting – om ander se
menswees dood te maak

Hierdie
minagting gebeur daagliks as ons Kwaad is – Dink bietjie wat snou ons mekaar
toe in ’n woedebuit – Jy’s nes jou Pa! 
Jy sal nooit iets maak van die lewe nie! 
Jy soek my jy sal my kry!

Jesus gebruik ’n
bekende voorbeeld uit Sy wêreld – die woord Gek is in  Aramees 
RAKA.  Blykbaar vertel die
geleerdes ons is Raka die geluid van spoeg bymekaarmaak in jou mond.  Dit wys hoe min ek van jou dink! Jesus sê maak
jy so – is jy skuldig voor die hoogste hof in die land!

Hy vat dit
verder – As jy iemand ‘n idioot noem – eintlik in Jesus se wêreld sterker – jy
vloek sy bestaan!  –  is jy skuldig in hel!

DIT IS HARDE
WOORDE!!!! Want Jesus is ernstig daaroor dat verhoudings stukkend raak as ons
kwaad raak – Dit raak morsig!

 

Ook HIER by die kerk
– waar ons ’n geloofsfamilie wil wees waar almal welkom en geliefd voel, waar
ons SAAM aanbid sien ons die effek van kwaad wees:

Ons is kwaad vir
mekaar, ons kyk mekaar mis, maak mekaar sleg in ons gedagtes of voor ander, gun
mekaar nie ’n plek nie, eintlik maak ons mense dood!!!!

Of onsself gaan
dood, want ek stop my hart so vol kwaad ek onttrek myself, ek voel nie meer
myself nie – ek raak soos die Incredible Hulk – mense raak bang vir my!

 

As Jesus sê moenie
kwaad wees nie nie nog ’n WET nie – Jesus wil ons VRYMAAK van die slegte
effekte van iets wat eie is aan ons menswees – ons word kwaad!  Hyself het kwaad geword!!!!! 

 

MAAR hoe hanteer
Jesus Sy woede – Hy doen goed:

Hy maak ’n
gebreklike man gesond in Markus 3.

En Hy maak God
se huis “skoon” dat dit weer ’n plek van aanbidding en waar mense geliefd en
veilig kon voel, gevorm kon word!

Hy maak nie
mense se menswees dood nie!

 

Oom Dallas maak
die grappie om te sê ons hoef nie bekommerd te wees oor God wat kwaad geword
het of Jesus wat kwaad geword het nie – ons kan Jesus vertrou met Sy woede – Ons
kan maar weet Hy kan die kwaad reg hanteer – ons as sondige mense wie hart soms
’n moordkuil raak wat wag om te ontplof – KAN EGTER NIE – ons is soos Kain!

 

Daarom is ’n
goeie mens volgens Jesus iemand wat nie die minagtende en destruktiewe deel van
woede dra nie…jy word vry daarvan – word anders kwaad?

 

HOE?

Ons moet begin
by die vraag – Hoekom word ons kwaad?  

Hoekom het Kain
kwaad geword – oor SY offer nie goed genoeg was nie!

 

Ek raak kwaad,
want MY wil en wat EK soek nie gebeur nie. 
Ek raak soms kwaad oor ander dinge – die natuur of arm mense, maar meeste
van die tyd is ons kwaad oor ME, MYSELF and I…

 

As ek dan wil
weet hoe ek vry kan word van hierdie woede moet ek weer Jesus se eerste preek as
agtergrond vat – Bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom!

 

Onthou die Bergrede
vertel ons hoe hierdie koninkryk hier op aarde al lyk, so Jesus sê moenie kwaad
wees nie, want in hierdie nuwe wêreld waarvan julle deel is gaan dit oor God se
wil in jou lewe – nie oor jou eie wil nie!

 

So daar is 2 dinge
hoekom Jesus dit sê: 

1 – Die
koninkryk is ’n plek waar God eerste kom!   En as ons oor God se wil praat WEET iemand van
hierdie koninkryk:

Ek behoort aan God
Hy het my lief!

God sorg vir my
en beskerm my!!

God is my Vader
– Hy weet die beste!

 

2 – Bekeer
beteken dat ek MY wil ondergeskik aan God s’n sit!  Die probleem met Kain se offer dit was vol
van HOMSELF en min van eer en dank aan God!

 

So wat Jesus sê
is woede in die koninkryk lyk anders – Ballon…

Ek gaan kwaad
raak – dit is deel van my natuur, maar ek maak myself vry van die kwaad en sit
dit in God se hande…

Ek hanteer woede
so – Ek haal asem, fokus en sê: “Here, ek is nou kwaad…U weet dit, maar ek
wil die klomp stuff vir U gee… Help my, lei my”

Dit beteken nie
ek is nie ’n vloerlap nie – ek mag as ek kwaad vir iemand is dit sê, maar ek
gaan praat mooi en verduidelik my emosies – hoekom ek hartseer en kwaad is – en
dat ek dinge wil regmaak

Daarom is die Opskrif
van die stukkie met reg – Versoening!

 

God se nuwe wêreld,
Sy koninkryk is ‘n plek waar verhoudings heel word – waar Sy liefde WEN!

 

En dit beteken ek
is ook oop vir die reaksie van ander mense – Dalk is dit spot, dalk gevloek of geskel
– maar ek kies om liefde te bly soek – want dit gaan oor God – Hy weet die
beste, ek soek Sy wil!

 

Paulus sê in Romeine
6:6 – 7: “Ek is saam met Jesus gekruisig…vry van die mag van sonde”.  Daarmee herinner hy ons dat om deel van Jesus
se nuwe wêreld te leef, hier en nou – vra soms spot, vloek of skel, want soos
Jesus aan die kruis, so sit ons ons lewe in God se hande, want ons weet Hy sal
reg laat geskied…

 

Ek is vry van
myself en my ego en ek laat God my gebruik om iets wat morsigs is mooi kan maak…Ballon
blaas…

 

Ons vier vandag Nagmaal
– ons kry ‘nkans om onsself weer terug te neem na Jesus se Kruis en dat ons
soos Paulus weet ons is nie meer slawe van sonde nie – ons is kinders van Jesus
– ons behoort aan Hom.

 

As ons dan hier
by die tafel saamkom en die tekens vandag gebruik, moet ons weet dit is tekens
wat ons herinner en uitnooi om as KINDERS van Jesus ook ons woede en kwaad in
Sy hand te kom plaas en dat Hy ons vry maak om te gaan versoen – met Eskom, met
politiek, met die jaagduiwels, ons buurman, ons familie…en met onsself!

 

In Sy hande hier
in Sy koninkryk waar Sy wil geskied, gebruik God selfs my kwaad vir iets
moois…

 

Amen

 

Gebed:

Here, ons moet bely vandag dat ons baiekeer kwaad is soos Kain – oor ons eie wil en sin nie geag of gesien word nie.  En dan maak ons mense ook dood – dalk nie fisies nie, maar in ons gedagtes.  Vergewe ons vandag hierdie lelike kwaad van ons en help ons om meer soos U kwaad te raak.  Help ons om altyd U wil te wil soek, want Paulus leer ons mooi ons is saam met U gekruisig Here.  Help ons om so te leef en nie meer in ons woede mense te vloek en te skel en te minag nie.  Maak ons in ons kwaad wees ook ‘n instrument in U hand wat sal vrede gaan maak en sal heel gaan maak asb.  Dit is nie vir ons maklik nie Heilige Gees – ons wil maar steeds ons eie kop volg en breek – so help ons, lei ons, gee ons rustigheid en wysheid asb Here.  Amen

css.php