"Op Jesus se pad (Blinde Bartimeus)

Verjaarsdae en huweliksherdenkings: 

Jy kan steeds aansluit by ons koffiekuier vir egpare! Ons reis saam na romantiese plekke en ontdek lewenslesse! Die skakel om aan te sluit sal jy op beide die whatsappgroep of FB kry. Ons sal dit ook as ’n enkel-aflaai beskikbaar maak na die tyd. 

“Dis so lekker om uit te sien na ons weeklikse koffie-“date”. Die aanbieding help ons om rustig te raak en te “reconnect” as egpaar. Die gespreksvrae is baie waardevol en elke week se tema is super spesiaal en relevant. Dankie vir n fantastiese inisiatief!

Aankondiginge:

Belangrike datums!!

  • 29ste Mini-Basaar: kerrievetkoek en hoenderschintzel! Ons sal gereeld die link plaas of skakel kerkkantoor. 
  • Belydenisklas in pylvak: 7 Nov (onderhoude hierdie week, AMSS volgende week).
  • 21ste Nov Kerssangdiens: skryf in twee sinne – wat het vir jou hoop gegee hierdie jaar?
  • 28 Nov Mardi se afskeid
  • Getuienis: Ons fokus is Seniors: opwindende geleentheid om uit te reik aan hulle – neem deel!!

Votum:

Ek het op die Here bly wag,

Hy het na my afgebuig

en my hulpgeroep gehoor.

Hy het my opgetrek

uit die put van verderf,

uit die modderige slik.

Hy het my voete op ‘n rotsbank

laat staan,

my voetstappe vastigheid gegee.

Hy het ‘n nuwe lied in my mond gelê,’n lofsang vir ons God.

Kindertyd:

Die tyd voor Kersfees (ons noem dit Advent en dit begin Des), gaan oor Jesus as Koning wat gekom het en weer sal kom – eers as ’n kind, ’n hulpelose baba, en eendag weer: die eerste keer het baie mense nie raakgesien wie Hy is nie – maar as Hy weer kom sal almal sien en erken dat Hy die Koning van die hele wêreld is! 

Daarom lees ons hierdie kwartaal saam gedeeltes uit Lukas waar ons ontdek hoe die mense wat die naaste aan Jesus se geboorte was gereageer het op die beloftes van God; oor wie Jesus sou wees en wat Hy sou doen. Want ons wil ook leer wat dit beteken om mense te wees wat onder sy heerskappy/ Koningskap lewe!

Laasweek het ons storie by Maria begin – die jong meisie wat aan Josef verloof was. ’n Gewone meisie. Maar God kies haar om die Ma te wees van sy Seun! En alhoewel sy groot geskrik het en verstom was oor hierdie wonderlike dinge (soos die engel wat met haar km praat het!) wat met haar gebeur, was sy gereed om te sê: “Ek is gereed! Ek sal dit doen – alles kan maar gebeur met my…”

Na hierdie ontmoeting met die engel gaan Maria na haar tannie Elisabet wat ook swanger is, met Johannes die doper. Al toe Maria groet beweeg Johannes in Elisabet se maag en albei van hulle word so opgewonde; ons noem dit verwonderd – dit is daardie wow-gevoel – as iets so groot en wonderlik is dat jy amper nie kan glo dit is real nie!

En dan begin kom hierdie loflied vir die Here net by Maria se lippe op. In die Ou Testament was daar amper nooit ’n vroue-profeet (mense wat die Woord van die Here verkondig het) nie; so ons weet hier kom met Jesus se koms groot veranderinge – en dit is dan ook waaroor Maria se lied gaan wat ons later in ons groepe gaan saamlees. Sy sing van Koning Jesus wat die wêreld op sy kop draai – of dan nou die wêreld draai soos wat dit moet wees. 

Dat die mense wat nog altyd gesukkel het en lelik hanteer is, wat geboelie en mishandel is, wat arm en siek en hulpeloos is, nou deur Jesus gehelp sal word – Hy is aan hulle kant! En dat mense wat trots geraak het, en Ryk deur ander te misbruik, of op trone sit wat hulle nie verdien nie sal Jesus uitdaag – en Hy sal van die wêreld ’n beter plek maak. En ons sy Koningskinders moet, met Hom in ons lewens, aangaan met hierdie goeie werk!

Skriflesing: Markus 10:46-52

Preek:

As jy hierdie jaar nog nie op ’n plek was, of is, waar jy met die blinde Bartimeus kan identifiseer nie, is jy of ’n yster of bitter gelukkig!! (In die donker roepend vir hulp). As mens die evangelies mooi lees kom jy al hoe meer agter dat die skrywers ons altyd uitnooi om dieper as net die oppervlak van die storie te lees – natuurlik kom ons al baie van Jesus agter as net opmerk dat Hy mense gesond gemaak het en dat Hy selfs blindheid kon genees. Maar dit is ook baie meer as dit. Kom ons verken

Mens moenie vergeet in watter absolute posisie van desperaatheid hierdie tipe gestremdheid jou in antieke tye geplaas het nie. Daar is geen tegnologie om jou te help nie – geen manier om vir jou ’n lewe te bou, ’n gesin te hê, opgelei te word vir ’n ambag nie. Jy is gedoem tot bedelaarstatus. ’n Jammerlike figuur langs die pad. In die koue van die nag sou jou bo-kleed jou warm hou. In die warm van die dag sou dit voor jou lê om die paar sente van die barmhartiges wat verby beweeg op te vang. Mense loop verby – hulle lewens gaan aan. Jy hoor hulle voetstappe en stories – ook hulle opmerkings oor jou. 

Eendag is daar ’n hele skare wat verby beweeg. Tussen die gesprekke van die menigte wat amper oor jou loop, hoor jy dat Jesus van Nasaret tussen die mense is. Jy kan Hom nie sien nie – jy kan nie opspring en Hom gaan soek nie. Jy begin skree: “Jesus, Seun van Dawid, ontferm U tog oor my!”  Baie mense raas met jou. ’n Bedelaar moet sy plek ken. Jesus het ander dinge om te doen. Hy is in elk geval te ver, te besig vir jou. Jy steur, jy raas. Bly net stil! Jy gee nie om nie. Jy skree harder: “Seun van Dawid, ontferm U tog oor My!” Miskien, miskien…

Ewe skielik verander die toon van die mense se gesprekke om jou – jou blindheid maak jou fyn ingestel op sulke goed. Hulle sê: “Hou moed! Staan op! Hy roep jou!” Jy besef – Jesus het gaan staan – Hy het gaan staan vir jou. Hy roep jou. Jou bo-kleed of die dag se geld maak nie meer saak nie. Jy los dit alles net daar. Jesus roep. “Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen?” “Rabboeni, dat ek kan sien…”  “Jy kan maar gaan. Jou geloof het jou gered”. 

Maar Bartimeus het nie (weg) gegaan nie. Hy het “op die pad agter Jesus aan gegaan.” Net voor Jesus in Mark 11 Jerusalem ingaan op pad na sy kruis, vertel Markus vir ons ’n hele paar “encounters” van Jesus met mense wat ons leer van ware dissipelskap. Om dan die beeld van blindheid in te span – wie is dit wat Jesus en die pad wat Hy wys, die pad van sy koninkryk, die pad wat deur lyding na heerlikheid loop – die duidelikste sien – en wie kan dit nie sien nie; en natuurlik die groot vraag, wie is bereid om die prys te betaal om daarop te loop? 

Die eerste verhaal in die reeks is Jesus wat die kindertjies seën. Selfs sy eie dissipels sien so sleg dat hulle die ouers wat die kindertjies bring berispe – dieselfde woord as die “raas” wat Bartimeus se noodkreet begroet het. Maar die koninkryk lyk anders – Jesus sit sy arms om die wat die minste is, en seën hulle. “Want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle…” – en “Wie die koninkryk van God nie soos ’n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.”

Daarna volg die verhaal van die Ryk jong man. Hy is baie ernstig. Hy soek die pad na die ewige lewe, die pad na God; na ware vrede. En Hy kom soek dit by Jesus. En Jesus het hom liefgekry, sê die teks spesifiek. Maar so klink Jesus se liefde: “Gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir die armes, en jy sal ’n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My!”  Maar hy skrik en hy gaan bedruk weg. Want hy kan nie. Hy kan nie laat gaan nie. Hy sien nie duidelik genoeg wie Jesus is en hoe sy weg lyk nie. Later, as mense wonder wie dan “gered kan word”, verduidelik Jesus: “Daar is niemand wat ter wille van My en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters of moeder of vader of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd 100 maal soveel…”. As Jesus jou oë oopmaak, kan jy ware rykdom sien. 

En dan kom die derde verhaal waarby Mardi laas Sondag stilgestaan het. Die versoek van Johannes en Jakobus om aan Jesus se regter en linkerhand te sit wanneer Hy as koning heers. Al so lank saam met Jesus, en hulle sien so min. Soos vir die blinde Bartimeus, vra Jesus ook aan hulle: “Wat kan ek vir julle doen?” Maar hulle wil nog nie sien nie. Hulle vra die verkeerde vrae. Hulle kan nie Jesus se onderstebo koninkryk sien nie: “Elkeen van julle wat die eerste wil wees, moet almal se dienaar wees. Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.”

Terug by Bartimeus, die vierde verhaal. Miskien voel jy die oomblik besonder broos – ek weet ek doen. Maar die wonder is, dat sommige kere is dit die mense wat daar langs die pad is terwyl die lewe skynbaar vir al die ander normaal voortgaan, wat in hulle desperaatheid en verwarring Jesus die duidelikste sien. En omdat hulle alle voorbehoud en voorgee verloor het roep hulle na Hom, want al kan hulle nie uitkoms sien nie, al het hulle nie meer antwoorde nie, sien hulle duidelik en ondubbelsinnig van Wie af hulle redding sal kom. En hulle gee nie meer om wie hoor en sien nie. Hulle sal uitroep: “Jesus, Seun van Dawid, ontferm U tog oor my!” Hulle sal aanhou, selfs al word hulle stilgemaak om te roep vir genade, nie net vir hulself nie, maar vir almal wat vergete langs die pad sit. 

Vir almal wat uit daardie posisie na Jesus roep, gaan staan Hy stil. Hy sal tyd maak. Hy sal luister en Hy sal ons gesond maak. En ons sal ons laaste aardse sekuriteit, ons laaste inhibisies los, en ons sal Hom volg, op sy pad. Amen. 

css.php