JOH. 12:1-8 (3/4/22)

 

#  Ons word van kleins af geleer dat ons met sekere dinge nie mag mors nie.

 • Ons ouers prent dit oor en oor by ons in.
 • En dit begin seker, wanneer ons nog heel klein is, by dinge soos water en elektrisiteit.
 • Draai die kraan toe, hoor ons, ’n mens mors nie met water nie!
 • Of: Sit die lig af wanneer jy jou kamer verlaat!
 • En ’n bietjie later in ons lewe kom daar ook dinge soos tyd en geld by.
 • Omdat tyd so kosbaar is, leer ons dat ons ons tyd reg en produktief moet gebruik.
 • Selfs die Bybel spoor ons aan om nie lui te wees nie, maar om by die miere te leer hoe om ons tyd te benut.
 • En dan, wat geld betref – veral seker waar mense groot word in omstandighede waar dit finansieel moeilik gaan, word jy geleer om spaarsamig en verstandig met jou geld om te gaan.
 • En daar sal selfs iets gesê word soos: Moenie koop wat jy nodig het nie, koop waarsonder jy nie kan klaarkom nie.
 • Moenie jou geld mors nie!

#  En nou het ons vanoggend in Joh. 12 ook gelees van iemand wat blykbaar nie kon verdra dat daar met geld gemors word nie.

 • Dit was Judas Iskariot, een van Jesus se twaalf dissipels.
 • Hy was blykaar die tesourier van die groep dissipels.
 • Hy het die beursie gedra.
 • En dit het ook beteken dat hy vir die groep dissipels se daaglikse behoeftes moes sorg – vir dinge soos kos en klere en slaapplek.
 • In daardie tyd het die rabbi (of leermeester) van so ’n groep blykbaar nie nodig gehad om Hom met sulke dinge te vermoei nie.
 • Iemand in sy groep het dit namens die groep gedoen.
 • En wat Jesus se groep betref, was dit Judas se taak en verantwoordelikheid.
 • Dit was sy portefeulje.

#  En toe gebeur daar iets wat vir Judas sommer erg gegrief het.

 • Maria, die suster van Lasarus en Marta, giet ’n halfliter baie duur nardusolie op Jesus se voete uit.
 • Ons het daarvan gelees.
 • Ons het gelees hoe sy die olie op Jesus se voete uitgegooi het en sy voete toe met haar hare afgedroog het.
 • En die hele huis was toe deurtrek met die geur van die reukolie.
 • Met die geur van nardusolie, ’n baie duur olie wat gemaak is van die wortels van ’n welriekende plant.
 • En hierdie olie was so duur dat jy moontlik 300 silwermuntstukke daarvoor sou kon kry as jy dit verkoop het.
 • En 300 silwermuntstukke was in daardie tyd blykbaar genoeg om die dagloon van ’n arbeider ’n hele jaar lank te betaal.
 • So dit was werklik baie duur olie wat op Jesus se voete uitgegiet is.

 

#  En Judas maak beswaar.

 • In vers 5 wat ons gelees het, sê hy: “Waarom is hierdie reukolie nie vir drie honderd silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?”
 • Met so ’n klomp geld sou ’n mens baie brood en ander noodsaaklikhede vir arm mense kon koop.
 • Sou jy baie arm mense se nood kon verlig.
 • So die vraag is: Het Maria nie met haar optrede ’n groot klomp geld vermors nie?
 • Het sy nie ’n fout gemaak deur die duur olie op Jesus se voete uit te giet nie?
 • Die opbrengs daarvan kon mos baie beter gebruik gewees het.
 • Dít is altans hoe Judas daaroor gepraat het.

#  Maar was dít wat Maria gedoen het net ’n vermorsing van geld?

 • En was dít wat sy gedoen het ’n fout?
 • Jesus het duidelik nie so gedink nie.
 • Hy sê in vers 7 vir Judas: “Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om My te salf vir my begrafnis.”
 • En as ons hierdie woorde van Jesus vanoggend hoor, herinner dit ons mos aan die pad van lyding wat Hy in daardie tyd besig was om te stap.
 • Hy sou binnekort op die heuwel Golgota aan ’n kruis vasgespyker word.
 • En sterf.
 • En begrawe word.
 • En sonder dat sy dit seker besef het, het Maria Hom as ’t ware vooruit al met haar reukolie gesalf vir sy begrafnis.
 • En dink net wat dit vir Jesus moes beteken het: hierdie gebaar van liefde van Maria!
 • Dat sy, sonder om terug te hou, op ’n kwistige manier, die duur nardusolie op sy voete uitgegiet het.
 • Dit moes vir Jesus in daardie oomblikke soos salf op ’n seer wond gewees het.
 • Terwyl sy vyande sy dood gesoek het, is Maria daar om dit vir Hom beter te maak.
 • Is sy daar om dit vir Hom sagter te maak, so in sy lyding.

#  En daarom moet ons vanoggend sê: ons kan nie Maria se daad net sien as ’n vermorsing van iets kosbaars nie.

 • Sy wys vir ons dat daar as ’t ware maar iets verkwistend en kwistig aan ons liefde vir die Here mag wees.
 • Iets oordadig, amper roekeloos.
 • Want opregte liefde maak nie somme nie.
 • En wanneer dit nodig is, hou dit nie terug nie.
 • ’n Bekende ou verhaaltjie oor ’n jong man en vrou illustreer vir ons iets hiervan.
 • Dié twee wou vir mekaar ’n Kersgeskenk gee.
 • Die man koop toe vir die vrou kammetjies vir haar lang hare.
 • En die vrou koop vir die man ’n silwerkettinkie vir die horlosie wat hy van sy pa geërf het.
 • Maar op Oukersaand sien die man dat sy vrou ’n kopdoek dra – iets heel ongewoons vir haar.
 • Maar hy gee toe haar geskenk, en sy maak dit oop.
 • Die geskenk laat haar toe bloos.
 • En sy wil nie dadelik die kammetjies in haar hare sit nie.
 • Sy vra toe dat die man maar eers sy geskenk ook moet oopmaak.
 • En toe ontdek hulle: die man het sy horlosie verkoop om vir die vrou haar geskenk te kon koop.
 • En die vrou het haar hare laat afsny en verkoop om die man se geskenk te kon bekostig.
 • Maar dít is hoe opregte liefde is: dit maak nie somme nie, en dit hou nie terug nie.
 • Dit is bereid om selfs kosbare dinge prys te gee, ter wille van die ander persoon.
 • Tot voordeel van die ander persoon.

#  Maar wat dan van die armes?

 • Is dít wat Maria gedoen het, nie tog ’n soort vermorsing as ’n mens dink aan die armes wat in daardie tyd geleef het nie?
 • As jy dink dat die dissipels met 300 silwermuntstukke ’n hele klomp behoeftiges sou kon help om sekere basiese dinge te kon bekom?
 • En is dit dan nie belangrik om armes te help nie?
 • Nou, hier kan ons nie anders as om te sê: Natuurlik is dit belangrik om armes te help nie!
 • Die Bybel praat op baie plekke van die nood van arm mense, en ons kry ook talle reëlings wat in die Bybelse tyd getref is om armes te help.
 • Dink maar aan die woorde van Lev. 19: 9 en 10, waar die Here vir die mense van Israel gesê het: “Wanneer julle julle lande afoes, moet julle nie die wenakkers afoes nie en ook nie die are wat bly lê, agterna optel nie. Julle moet ook nie die wingerde ’n tweede keer oes of die korrels wat val, optel nie.  Laat dit alles bly vir die armes en die vreemdelinge.”
 • En natuurlik klink hierdie nie na reëlings wat in ons eie tyd sal kan werk nie, maar die beginsel bly: almal wat kan, moet help sorg vir die armes.
 • Dit is en bly van die grootste belang!
 • En dit is en bly ’n belangrike deel van ons roeping as gelowiges!

#  Nou is dit so dat Jesus in vers 8 wat ons gelees het, ’n bietjie van ’n vreemde ding gesê: “Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir My het julle nie altyd nie.”

 • En dit klink dalk of Jesus hier die lot van die armes so ’n bietjie geringskat.
 • Maar dit is beslis nie so dat Hy nie diep omgegee het vir armes nie.
 • Hy het tog self ook by sekere geleenthede, waarvan ons in die Bybel lees, in armes se behoeftes voorsien.
 • En ek glo Hy sou tog ook al die reëlings ondersteun het wat die ou Jode oor die versorging van armes gehad het.
 • Maar, belangrik: Jesus aanvaar wel ook Maria se skynbare vermorsing van die duur olie.
 • En hoekom?
 • Ek dink Hy doen dit omdat sy haarself so 100% aan Hom toegewy het.
 • Omdat sy niks teruggehou het nie.
 • Omdat sy Hom liefgehad het met haar hele hart.
 • En omdat sy gewys het dat sy iets verstaan het van die pad van lyding waarop Jesus moes loop.

 

#  As Judas die nardusolie sou kon verkoop, lyk dit in elk geval nie of hy armes met die opbrengs sou gehelp het nie.

 • Waarskynlik sou hy homself daarmee gehelp het, want vers 6 sê dat hy ’n dief was en dat hy van die bydraes wat die groep dissipels ontvang het, vir homself geneem het.
 • So Judas sou seker nie regtig armes gehelp het nie.
 • En die rede was dat Hy nie werklik aan Jesus toegewy was nie.
 • Hy was eerder toegewy aan Mammon, die geldgod.
 • Hy het sy hart op geld en rykdom verloor.
 • En alhoewel hy “amptelik” een van Jesus se dissipels was, was sy hart baie ver van Jesus af.
 • Nie soos Maria s’n nie!
 • Sy wat met haar optrede gewys het hoe belangrik Jesus vir haar was.
 • En hoe lief sy Hom gehad het.
 • En hoe sy Hom met haar nardusolie wou versterk op sy baie moeilike pad van lyding.

#  Die groot vraag vanoggend is dan: Het ons werklik vir Jesus lief?

 • Het ons Hom só lief dat ons in ander se oë selfs ons tyd en ons geld en ons lewenskrag vir Hom sal mors?
 • Dat ons niks sal terughou nie?
 • Is dít hoe lief ons Hom het?
 • En belangrik: as ek Hom werklik liefhet, dan sál ek ook oor armes begaan wees.
 • En dan sál ek ook ander wat in nood verkeer, help en bystaan.
 • Iemand het gesê: Toewyding aan Jesus en toewyding aan die nood van mense is twee kante van dieselfde muntstuk.

#  Moeder Teresa, weet ons, was ’n baie bekende Rooms-Katolieke non en sendeling in Indië.

 • En daar word vertel dat sy en haar helpers op ’n dag besig was om in die strate van Kalkutta arm mense te help.
 • Iemand lê toe daar in ’n sloot – byna dood.
 • En die persoon was baie vuil, met geskeurde klere, en oortrek van die vlieë.
 • Moeder Teresa het die man toe teen haar vasgedruk, en saggies met hom gepraat, en hom begin skoonmaak.
 • Iemand wat verbygeloop het, roep toe na haar en sê: Ek sal dit wat jy nou doen nie vir ’n miljoen dollar doen nie.
 • En moeder Teresa het geantwoord: Ek ook nie.

#  Christene help nie armes en ander mense in nood om beloon te word nie.

 • Hulle doen dit uit dankbaarheid vir wat Jesus vir hulle gedoen het.
 • En hulle doen dit uit liefde vir Jesus.
 • Sal ons dan nie ook elkeen onsself opnuut aan Jesus toewy nie?
 • Sal ons nie al ons tyd, en besittings, en gesondheid, en lewenskrag, en talente, en liefde in sy diens stel nie?
 • Net soos Maria dit met haar duur nardusolie gedoen het?

#  Ons lewe elke dag in ’n wêreld vol nood.

 • En behalwe die armes in ons land en in ons eie omgewing, is daar ook eensames, en veronregtes, en mishandeldes, en hartseer mense, en siekes, en verswakte bejaardes, en mense wat op die verkeerde pad is, en noem maar op.
 • Die nood rondom ons is baie groot.
 • En daar is mense wat dringend wag op iemand se liefde.
 • Hulle wag as ’t ware dat iemand met sy of haar nardusolie hulle swaarkry sal kom verlig.
 • Kom ons gryp dan elke geleentheid aan om die liefde van Jesus met ander te deel.
 • Om dit kwistig met ander te deel.
 • Ons het dit verniet ontvang, uit genade.
 • Kom ons deel dit dan ook gratis en verniet aan ander uit!

AMEN

 

 

css.php